Ät inte antibiotika i onödan

De som är svårast sjukast drabbas värst av den ökade resistensen medan de som är friska sällan har några större problem att bekämpa bakterierna som finns i kroppen på egen hand. I nuläget så finns det få antibiotika som är i utvecklingsfasen fmaslose-verschreibung-von-antibiotikaör att ta de mer resistenta bakterierna och återigen får man räkna med att bakterierna utvecklas i samma takt som antibiotikan vilket leder till att man ständigt kommer att vara tvungen att utveckla ny antibiotika fö
r att kunna ta sig an bakterierna. Detta är ett problem. Speciellt eftersom att sjukvården till viss del kräver att man ska kunna kontrollera infektioner för att behandling av sjukdomar ska vara framgångsrik. Antibiotika måste därför undvikas när nyttan av den är begränsad. Om resistens uppstår så försvinner nämligen nyttan med antibiotika.

Det kan kännas lockande att försöka få antibiotika utskriven så att man snabbt kan bli frisk även när man lider av mildare symptom men man bör försöka undvika att äta antibiotika inte endast för sin egen skull utan även för resten av mänsklighetens skull. Åtminstone när det inte är nödvändigt. Genom att undvika att äta antibiotika när du verkligen inte behöver så kan du se till att det kommer att fungera de gånger du faktiskt behöver det. Det är en lång process men i långa loppet kan det hjälpa dina barn och din familj runt omkring dig. Många läkare skriver ut antibiotika för snabbt då det i dagsläget är en snabb lösning på de problem och symptom som man har. Om man är förkyld eller har en infektion i kroppen som kommer att läka av sig själv är dock det bästa som man kan göra för sig själv, för familjen och för samhället att vila och använda sig av andra läkemedel som inte innehåller antibiotika för att man ska bli frisk.