De vanligaste antibiotikagrupperna

Penicillin är den typ av antibiotikagrupp som man använder sig av mest, penicillin används så ofta att många kallar alla typer av antibiotikapreparat för penicillin. I gruppen penicillin ingår flera olika typer av antibiotika men penicillin V är en av dem och den har effekt på de flesta bakterier som orsakar någon typ av luftvägsinfektion samt amoxicillin som har ett bredare spektrum när det kommer till bakteriesorter som den fungerar på. Cefalosporiner kan användas när penicillin inte har haft någon effekt, den har nämligen liknande användningsområden som just penicillin och den är därmedpenicillin-jpg-838x0_q67_crop-smart även mycket närbesläktad med penicillin men fungerar inte på riktigt samma bakterier.

Tetracykliner använder man vid olika typer av infektioner som orsakas av bakterier, bland annat kan man använda Tetracykliner för att behandla underlivsinfektioner, akne och lunginflammation. När det kommer till lungsjukdomar så är det vanligt att man använder sig av många olika typer av antibiotika då detta är ett mycket brett spektrum av bakterier, Makrolider går även de att använda vid lunginflammation och man använder sig ofta av Makrolider som ett alternativ till Penicillin. Det vill säga om någon inte kan äta penicillin eller är resistent mot penicillin så använder man sig av Makrolider istället. Makrolider har nämligen effekt på samma bakterier som Penicillin.

Kinoloner använder man vid svårare infektioner men det är även vanligt att man använder sig av det vid allvarliga urinvägsinfektioner. Just Kinoloner har ett mycket brett spektrum och tar ut många olika typer av bakterier i kroppen. Den har därmed en högre påverkan och därför undviker man att använda den när det inte är nödvändigt. Man använder sig även av Trimetoprim vid okomplicerade urinvägsinfektioner. När man använder sig av Trimetoprim och sulfonamider tillsammans så är det ofta på grund av penicillinallergi men man kan även använda sig av det vid svåra urinvägsinfektioner.