Antibiotika används för att behandla infektioner som orsakas av bakterier och det är ett samlingsnamn för denna typ av läkemedel. För många finns det många frågor och funderingar angående antibiotika och en del är rädda för att använda sig av det medan andra använder det för lättsinnigt. Här får du svar på dina vanligaste frågor om antibiotika och du kommer att hitta en samling artiklar där du kan lära dig mer om antibiotika. Det är viktigt att människor får riktig kunskap angående antibiotika och vad det faktiskt är för något.

Det är vanligt att man även kallar antibiotika för penicillin, det är dock bara en av alla grupper som finns av antibiotika. Många anser dock att penicillin är den viktigaste gruppen som har flest användningsområden. De flesta människor behöver någon gång i sitt liv äta antibiotika av en eller flera anledningar. Det är ingenting som man bör vara rädd för när det sker enligt läkares ordination. Man kan dock bli någonting som kallas antibiotikaresistent, den stora anledningen till detta är för att det är vanligt att man skriver ut antibiotika för de allra flesta åkommor. Det gör så att många kanske äter det i onödan.

Du kan läsa mer om antibiotika och antibiotikaresistens här samt mycket annat intressant som handlar om antibiotika, genom att få en större kunskap om antibiotika så kan man använda det på rätt sätt och därmed se till att det är så effektivt som möjligt. Man bör inte vara rädd för antibiotika men man bör inte använda det för mycket.