Vad är antibiotikaresistens?

Man har använt sig flitigt av antibiotika ända sedan 1930 talet, faktum är att man stegvis har använt sig av det mer och mer och det har lett till att bakterierna som det är meningen ska påverkas av antibiotika även de har evalverat och utvecklats. En del bakterier lyckas överleva trots behandling och de blir resistenta samt motståndskraftiga och de kan bli det mot en eller flera antibiotika. Att bli readdiction-71538_960_720sistent är en egenskap hos bakterierna och tvärtemot vad många tror så kan inte människor bli resistenta mot antibiotika. Det har lett till att man har fortsatt att utveckla nya antibiotika som har gjort att man kunnat behandla de resistenta bakterierna men det har även lett till att det finns bakterier som har utvecklats och som blivit motståndskraftiga mot alla typer av antibiotika. De blir alltså mycket svårbehandlade. Nu utvecklas det inte heller längre så många nya antibiotika.

Sverige är ett land som än så länge inte har blivit speciellt utsatt, i en del länder är befolkningen resistent mot nästan alla typer av antibiotika, i Sverige är man förskonad från detta än så länge. En del problem finns även i Sverige men risken för spridning av resistenta bakterier är absolut störst i miljöer där antibiotika används mycket och där dessutom många är sjuka. Förskolor, äldreboenden och sjukhus är tre exempel på miljöer som kan vara speciellt utsatta. Om en person som är frisk smittas av en resistent bakterie är detta oftast inte farligt för personen i fråga, men om denne i sin tur smittar den vidare till någon som redan är sjuk eller har opererats så kan det vara farligt. Det kan bli en infektion som inte går att behandla. Därför är det viktigt att man tänker på att stanna inomhus och undvika onödig kontakt med andra människor när man är sjuk.