Vad är penicillin?

Eftersom penicillin är den antibiotikagrupp som är mest vanlig att använda sig av så är det extra viktigt att man har koll på vad penicillin faktiskt är. Penicillin fungerar så att de förhindrar en uppbyggnad av de olika bakteriernas cellväggar, det innebär att bakterierna snabbt kommer att dö då de inte kan utvecklas. I grupenicillin-v-2d-skeletalppen med penicillin finns det många olika verksamma ämnen som
har olika användningsområden och de påverkar olika bakterier. Penicillin V använder man sig ofta av vid exempelvis halsfluss, öroninflammation, bihåleinflammation, borrelia och lunginflammation. Amoxicillin är en penicillinsort som har ett bredare spektrum och verkar på fler olika typer av bakterier än Penicillin V. Därför ges denna ofta när Penicillin V inte har fungerat från början. Det finns även andra typer av penicillin som man använder vid hudinfektioner och urinvägsinfektioner.

Dessa två som har nämnts är dock de två vanligaste. Det är viktigt att man undviker att äta penicillin om man vet med sig att man är allergisk mot läkemedel. Om man vet att man dessutom är allergisk mot cefalosporiner så ska man inte äta penicillin då dessa två är nära besläktade med varandra. Det är vanligt att man kan få hudutslag när man äter penicillin, man bör dock ha i åtanke att det även kan vara en effekt av infektionen. Det är därmed svårt att veta om man får det p.g.a. infektionen eller om man får det på grund av medicinen. Om man däremot får stark klåda, nässelutslag, ansiktssvullnad eller feber så ska man avbryta sin behandling och se till att kontakta sjukvården. Detsamma gäller om man till följd av en penicillin behandling skulle få långvarig diarré. Om man inte kan äta penicillin finns det andra typer av antibiotika som man kan få istället. Därför är det viktigt att man lyssnar på de signaler som kroppen ger en.